FACULTY OF PHYSICS & ENGINEERING PHYSICS

DEPARTMENT OF NUCLEAR PHYSICS-NUCLEAR ENGINEERING

Trong hướng nghiên cứu này, những phương pháp, quy trình tách hóa trong hạt nhân được nghiên cứu, ứng dụng và phát triển để khảo sát các đồng vị phóng xạ môi trường sử dụng hệ phổ kế alpha với hai đầu dò bán dẫn Silic nuôi cấy ion thụ động (PIPS). Một số nghiên cứu trong hướng phân tích alpha như khảo sát đặc trưng của hệ đo, quãng chạy hạt alpha, nghiên cứu chế tạo bộ nguồn chuẩn uranium, khảo sát đồng vị phóng xạ 226Ra trong nước uống đóng chai, khảo sát đồng vị phóng xạ 210Po và 210Pb trong thuốc lá…

 Hình 1: Hệ phổ kế alpha

Hình 2: Buồng chân không dùng để mẫu đo alpha

Hình 3: Phổ năng lượng hạt alpha 

Hình 4: Lắng đọng 210Po trong thuốc lá lên đĩa đồng

Links

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo           canti1