FACULTY OF PHYSICS & ENGINEERING PHYSICS

DEPARTMENT OF NUCLEAR PHYSICS-NUCLEAR ENGINEERING

NUCLEAR REACTOR - NUCLEAR POWER PLANT

 

Neutron physics and Nuclear reactor:

-          Interaction of neutron with matter

-          Neutron scattering

-          Neutron Transport Theory

-          Neutron Diffusion Theory

-          Nuclear Reactor Dynamics

-          Computation of distribution of neutron flux and reactor power

Furthermore, we also study on reactor thermal-hydraulic by using CFD (Computational Fluid Dynamics) method to investigate hydrodynamic and heat transfer phenomena in nuclear reactors.

6.4

a) k-epsilon                                    b) SSG                                             c) SST

Figure 1: Temperature distribution of RPV and fuel assembly outlet in VVER-1000

6.5

Figure 2. Axial velocity distribution in coolant channel of VVER-1000 fuel

Nuclear Power Plant

In this field, several types of accidents of a nuclear power plant (NPP) are assumed. Using simulation software, physical parameters in nuclear reactor, in turbine building and outside are investigated. The interested parameters are reactivity, neutron flux, fuel temperature, radioactive isotopes, thermal power output, steam temperature, pressure, flow, boron, water level, etc. This study is purposed to teaching and training for ‘s purpose is to teach and train students and also for research. We have several simulation toolkits including PCTRAN, BWR, WWER-1000, CANDU, etc. This package is supported by International Atomic Energy Agency (IAEA).

6.1

Fig. 3. Schematic diagram of a nuclear power plant (NPP), Pressurized Water Reactor.

 

6.2

Fig. 4 . Simulation interface of PCTRAN – 2 Loop, Pressurized Water Reactor (PWR)

1. Hệ thống bơm phun áp suất cao

2. Bộ tích trữ

3. Thanh công cụ

4. Thanh điều khiển

5. Van an toàn

6. Van phun hơi

7. Bình điều áp

8. Bể cứu trợ

9. Chân nóng

10. Chân lạnh

11. Bình sinh hơi SG B

12. Van cung cấp nước

13. Van hơi chính của SG

14. Van turbine chính

15. Bể ngưng tụ

16. Turbine

17. Bể Borate

18. Hệ thống bơm phun áp suất thấp

19. Hệ thống phun nước trong nhà lò

20. Hệ thống quạt và van thông gió

21. Bình sinh hơi SG A

22. Các thông số trong nhà lò

23. Máy bơm tuần hoàn A

24. Các thông số của lõi lò

25. Thùng lò

26. Hệ thống nhiên liệu

27. Hệ thống thanh điều khiển

28. Máy bơm tuần hoàn B

29. Hệ thống bảo vệ lò

30. Thanh trạng thái

31. Van hơi turbine phụ

32. Hệ thống cung cấp nước làm mát

33. Turbine phụ

34. Bể cung cấp nước làm mát phụ

 

6.3

Fig. 5 Simulation interface of WWER-1000.

1. Van quy định boron và bảng điều khiển.

2. Các phím khóa của hệ thống bảo vệ lò.

3. Bộ chọn điểm thiết lập bảo vệ khẩn cấp.

4. Khóa cho sự hoạt động của thanh điều khiển riêng.

5. Khóa cho sự hoạt động của nhóm thanh điều khiển.

6. Các thông số lò tổng quan

7. Hai nhóm của sự lựa chọn các nhóm thanh điều khiển.

8. Các nút để chọn các trang trình bày

9. Mô hình sự kết nối cho mô hình mạch sơ cấp và mô hình trao đổi boron.

10. Bảng điều khiển chêm boron.

11. Bảng vị trí thanh điều khiển

12. Sự phân bố theo trục của năng lượng tương đối được tạo ra trong bó nhiên liệu.

13. Các thông số của bó nhiên liệu riêng

14. Các buồng ion hóa

15. Sự phân bố bó của các thông số lõi lò

16. Nút mô hình neutron tĩnh

17. Thang màu

18. Đồng hồ mô phỏng

Links

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo           canti1