KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

 

TS. Võ Hồng Hải

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trưởng chuyên ngành Năng lượng và điện hạt nhân, trong ngành “Kỹ thuật hạt nhân”

 

* HƯỚNG NGHIÊN CỨU

     - Điện tử và Phát triển Detector

     - Phóng xa môi trường

     - Mô phỏng vận hành nhà máy điện hạt nhân (PCTRAN, WWER-1000)

 
* HƯỚNG GIẢNG DẠY

     - Phương pháp và thiết bị ghi bức xạ

     - Phần mềm mô phỏng GEANT4

     - Mô phỏng vận hành, tai nạn lò phản ứng và nhà máy điện hạt nhân (PCTRAN, WWER-1000)

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1