KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

 

PGS.TS. Trần Thiện Thanh

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phó trưởng Bộ môn

 

* HƯỚNG NGHIÊN CỨU

     - Phân tích và mô hình hóa dữ liệu thực nghiệm

     - Mô phỏng sử dụng chương trình MCNP và PENELOPE trong công nghiệp và an toàn.

* HƯỚNG GIẢNG DẠY

     - Thực tập VLHN đại cương

     - Thực tập VLHN chuyên đề

     - Ứng dụng hạt nhân trong công nghiệp

     - An toàn hạt nhân

* WEBSITE

https://sites.google.com/a/hcmus.edu.vn/tranthienthanh/

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1