KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

 

TS Trịnh Hoa Lăng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Giảng Viên

 

* HƯỚNG NGHIÊN CỨU

     -Hủy positron trong vật liệu.

     - Máy gia tốc

     - Phân tích huỳnh quang tia X

 
* HƯỚNG GIẢNG DẠY

     - Máy gia tốc

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1