KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

 

ThS Nguyễn Quốc Hùng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nghiên Cứu Sinh

 

* HƯỚNG NGHIÊN CỨU

     - Xây dựng hệ đo phóng xạ

     - Phóng xa môi trường

     - Mô phỏng GEANT4

* HƯỚNG GIẢNG DẠY

     - Phần mềm mô phỏng GEANT4

     - Thực tập VLHN đại cương

     - Thực tập VLHN chuyên đề

     - Ứng dụng hạt nhân trong công nghiệp

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1