KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

 

ThS Nguyễn Thị Cẩm Thu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nghiên Cứu Sinh

 

* HƯỚNG NGHIÊN CỨU

     - Xạ trị

     - Xử lí thống kê số liệu thực nghiệm hạt nhân

     - Mô phỏng MCNP

 
* HƯỚNG GIẢNG DẠY

     - Xạ trị

     - Xử lí thống kê số liệu thực nghiệm hạt nhân

     - Mô phỏng MCNP

BẢNG TIN CHUNG

BẢNG TIN GIÁO VỤ

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1