KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

 

ThS. Lê Hoàng Chiến

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

* HƯỚNG NGHIÊN CỨU
     - Phản ứng hạt nhân

     - Huỷ positron 

* HƯỚNG GIẢNG DẠY

     - Lý thuyết hạt nhân (Trợ giảng)

     - Thực tập vật lý hạt nhân đại cương và chuyên đề

BẢNG TIN CHUNG

BẢNG TIN GIÁO VỤ

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1