KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

 

ThS. Lê Hoàng Chiến

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

* HƯỚNG NGHIÊN CỨU
     - Phản ứng hạt nhân

     - Huỷ positron 

* HƯỚNG GIẢNG DẠY

     - Lý thuyết hạt nhân (Trợ giảng)

     - Thực tập vật lý hạt nhân đại cương và chuyên đề

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1