KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

 

ThS. Lưu Đặng Hoàng Oanh

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

* HƯỚNG NGHIÊN CỨU

     - Phân tích kích hoạt neutron

     - Phân tích huỳnh quang tia X

     - Xạ trị
 
* HƯỚNG GIẢNG DẠY

 

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1