KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

 

 

 

 

 

 

ThS. Trần Nguyễn Thùy Ngân

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cao học 

 

* HƯỚNG NGHIÊN CỨU

     - Mô phỏng

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1