KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

ThS Phan Lê Hoàng Sang

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

* HƯỚNG NGHIÊN CỨU

-        Tính toán các thông số thiết kế lò phản ứng tái sinh nhanh

-        Phân tích an toàn lò phản ứng tái sinh nhanh (mô phỏng tai nạn lò phản ứng, phân tích các diễn biến sau tai nạn, đánh giá độ an toàn của hệ thống)

 

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1