KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

NTHung1

ThS. Nguyễn Thanh Hùng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

* HƯỚNG NGHIÊN CỨU:

  - Dòng 2 pha trong nghiên cứu an toàn lò phản ứng hạt nhân

  - Các quá trình thủy động lực học và truyền nhiệt trong lò phản ứng hạt nhân

BẢNG TIN CHUNG

BẢNG TIN GIÁO VỤ

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1