bm logo2020 vi

KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - NGÀNH KỸ THUẬT HẠT NHÂN - NGÀNH VẬT LÝ Y KHOA

LỊCH LÀM VIỆC BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2019 - 2020

LỊCH TRỰC CỦA CÁN BỘ TRẺ

Thời gian

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Sáng

(7:30-11:30)

Thầy Giang

Thầy Tài

Thầy Chiến

Cô Thu

Thầy Thông

Toàn Phúc

Thầy Sang

Chiều (13:30-16:30)

Thầy Giang

Thầy Tài

Thầy Chiến

Cô Thu

Thầy Thông

Toàn Phúc

Thầy Sang

 

LỊCH TRỰC CỦA SINH VIÊN

Thời gian

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Sáng

(7:30-11:30)

Tất cả sinh viên   Vũ Đông Hồng Thương

Thanh Vinh

Công Phát

Quốc Trình


Chiều

(13:30-16:30)

 

CLB Anh văn (13-15h)

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1