KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

 

LỊCH TRỰ LỊCH TRỰC CỦA CÁN BỘ TRẺ

Thời gian

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Sáng (7:30-11:30)

Thầy Giang

Thầy Chiến

Thầy Thông

Thầy Bảo

Cô Thu

Chiều (13:30-16:30)

Thầy Giang

Thầy Chiến

Thầy Thông

Thầy Bảo

Cô Thu

 

LỊCH TRỰC CỦA SINH VIÊN

Thời gian

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Sáng (7:30-11:30)

SV. Huỳnh

SV. Huy

SV. Thảo Vy

   

SV. Thảo Vy

SV. Huỳnh

SV. Minh

Chiều (13:30-16:30)

   

SV. Huỳnh

SV. Huy

SV. Thảo Vy

SV. Huy

SV. Minh

BẢNG TIN CHUNG

BẢNG TIN GIÁO VỤ

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1