KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

      Các nguyên tố hóa học trong mẫu được kích thích bằng các nguồn đồng vị phóng xạ (Fe55, H3-Zr và Am241) hoặc ống phát tia X (bia Au và Ag) sẽ phát ra các tia X đặc trưng cho từng nguyên tố. Năng lượng và cường độ của các tia X đặc trưng đó có thể được ghi nhận bằng detector Si XR-100SDD và phần mềm xử lý phổ Amptek DppMCA. Từ đó, ta có thể xác định được thành phần và hàm lượng của các nguyên tố trong mẫu.

Một số hình ảnh minh họa/ một số kết quả

Hình 1.Cấu hình hệ phân tích XRF

Phổ đo được ghi nhận trực tiếp ngay trong quá trình chiếu  mẫu. Số liệu phổ (năng lượng và cường độ bức xạ tia X đặc trưng) được ghi nhận bằng detector Si và phần mềm xử lý phổ Amptek DppMCA.

Hình 2.Phổ nguồn ống phát tia X bia Ag

Hình 3.Phổ nguồn ống phát tia X bia Ag kèm filter Cu

Hình 4.Phổ huỳnh quang tia X của mẫu địa chất A1

 

BẢNG TIN CHUNG

BẢNG TIN GIÁO VỤ

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1