KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

Trong hướng này, tập trung chủ yếu vào 3 phần: cấu trúc hạt nhân, mẫu hạt nhân và phản ứng hạt nhân, Cụ thể từng phần như sau:

·        Phản ứng hạt nhân: nghiên cứu cơ chế của các phản ứng với hạt tới có năng lượng trong khoảng rộng, từ đó tính toán tiết diện phản ứng toàn phần dựa trên lý thuyết tán xạ lượng tử. Thông qua các kết quả thu được, sẽ so sánh, đánh giá lại các giả thiết về cấu trúc, trạng thái hạt nhân, dự đoán các phản ứng có khả năng xảy ra đối với một số hạt nhân.

·        Mẫu hạt nhân: tập trung nghiên cứu các mẫu hạt nhân, như mẫu giọt chất lỏng, mẫu khí Fermi và mẫu tầng ,đặc biệt là mẫu quang học, mẫu folding,.. từ đó vận dụng để giải thích cấu trúc và phản ứng hạt nhân.

·        Cấu trúc hạt nhân:  nghiên cứu về lực hạt nhân, các tính chất hạt nhân như isomer, tính chất của hạt nhân xa vùng bền.

BẢNG TIN CHUNG

BẢNG TIN GIÁO VỤ

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1