KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

       Nguồn gốc của các đồng vị phóng xạ môi trường có thể phân thành ba loại chính sau: các đồng vị phóng xạ có từ khi hình thành nên Trái Đất, còn gọi là các đồng vị phóng xạ nguyên thủy; các đồng vị phóng xạ được hình thành do tương tác của bức xạ vũ trụ với vật chất của Trái Đất;  các đồng vị phóng xạ được hình thành do con người tạo ra. Các đồng vị này tồn tại trong môi trường như đất, nước và không khí và do đó có mặt trong thực vật, động vật, các loại thực phẩm cho con người.

Các lĩnh vực nghiên cứu theo hướng này bao gồm:

-  Thiết kế mạng lưới, thu thập mẫu, từ đó phân tích mẫu trong phòng thí nghiệm, phân tích dữ liệu, đưa ra thông tin cần đánh giá.

-  Xây dựng các quy trình phân tích phổ gamma như hiệu chỉnh sự tự hấp thụ, trùng phùng tổng, phương pháp giảm phông…

-  Xây dựng quy trình phân tích phổ alpha bao gồm các xử lý hóa.

-  Xây dựng quy trình đo alpha beta tổng, đo radon, đo suất liều hiện trường.

-  Tối ưu hóa, thiết kế các hệ đo bằng phương pháp Monte Carlo.

Phần mềm sử dụng để thu nhận và xử lí phổ gamma và alpha là Genie-2000. Các chương trình hiệu chỉnh phổ như ANGLE32 và LABSOCS cũng được sử dụng.

Thiết bị dùng trong phân tích hiện có ở phòng thí nghiệm là:  hệ phổ kế gamma phông thấp sử dụng đầu dò HPGe, hệ phổ kế alpha đầu dò bán dẫn hàng rào mặt PIPS , hệ phổ kế alpha beta tổng, hệ đo radon RAD7, máy đo suất liều Inspector.

Hướng nghiên cứu về quang trắc phóng xạ môi trường đã và đang được phát triển gần đây tại Bộ môn. Mục đích của hướng này là quang trắc phóng xạ trong môi trường không khí. Các thí nghiệm được thực hiện bao gồm quang trắc nơi sinh hoạt công cộng, các công viên, các phòng thí nghiệm tại trường đại học Khoa học Tự nhiên – TpHCM. Các hệ đo quang trắc phóng xạ được phát triển từ Bộ môn. Các số liệu thu thập được là cơ sở dữ liệu cho những nghiên cứu tiếp theo khi mà nhu cầu sử dụng phóng xạ ngày càng nhiều ở Việt Nam, đến từ các trung tâm chiếu xạ, từ các bệnh viện sử dụng phóng xạ trong trị bệnh, và đặc biệt là từ các nhà máy điện hạt nhân trong tương lai.  

BẢNG TIN CHUNG

BẢNG TIN GIÁO VỤ

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1