KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

Trong hướng này, tập trung vào việc sử dụng chương trình MCNP5 ( Monte Carlo N-Particles) , MCNPX ( Monte Carlo N-Particle eXtended) được phát triển bởi phòng thí nghiệm quốc gia Los Alamos Hoa Kỳ để mô phỏng các thiết bị phát bức xạ ứng dụng trong y học như đầu máy gia tốc, đầu bóng đèn X quang, máy cyclotron, ...Từ cấu hình mô phỏng có được khảo sát các đặc trưng của bức xạ phát ra như phổ năng lượng, phân bố liều dọc theo chùm tia và theo phương vuông góc với chùm tia, bước đầu tính phân bố liều lên khối u cần xạ trị của bệnh nhân, phân bố liều trong khu vực máy phát và khu vực xung quanh bên ngoài phòng... Đánh giá an toàn của máy phát tia khi đang hoạt động đối với nhân viên vận hành và đối với dân chúng ở khu vực xung quanh phòng cũng được quan tâm. 

Công trình nghiên cứu

1.      Lê Thanh Xuân, Đặng Nguyên Phương, Mai Văn Nhơn, Trương  Thị Hồng Loan (2010), “ Mô phỏng Monte Carlo phân bố liều từ máy gia tốc LINAC lên phan tom CT sử dụng chương trình MCNP5”,Proceedings of The Topical Conference on Nuclear Physics, High Energy Physics and AstroPhysics (NPHEAP – 2010), Hanoi VietNam, 9-11  November 2010, p 295-300.

2.      TrươngThị Hồng Loan, Lưu Thị Vàng, Phan Trọng Thanh, Phan Thị Quý Trúc, Thái Mỹ Phê, Đặng Nguyên Phương, Trần Ái Khanh, (2010), “Mô phỏng phân bố suất liều xung quanh phòng X quang chẩn đoán chụp nha bằng chương trình MCNP5”, Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ IX, Ninh Thuận, trang 612.

3.      Trần Ái Khanh, Võ thị Thùy Dung, Trương Thị Hồng Loan, Mai Văn Nhơn, Đặng Nguyên Phương, “Mô phỏng phổ tia X và các ảnh hưởng lên phổ bằng chương trình MCNP5, Báo cáo Hội nghị Khoa học lần thứ 8, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh, 2012.

4.      Truong Thi Hong Loan, Tran Ai Khanh, Vo Thi Thuy Dung, Dang Nguyen Phuong, Le Thanh Xuan, Nguyen Thi Cam Thu, Nguyen Thi Truc Linh, “Study on dose rate distribution surrounding to diagnostic x ray facilities and estimate the influence of scattering effect from the shielding by MCNP5 code”, The annual meetings of Japan Radiology Society and Japan Society of Radiological Technology  from April 11 to 14, 2013, JSMP, in Yokohama, Japan.

Một số kết quả mô phỏng từ máy gia tốc tuyến tính tại bệnh viện Chợ Rẫy

Hình 1: Mô hình 3D đầu máy gia tốc tuyến tính được vẽ bằng chương trình MCNP5 và

Hình 2: So sánh phân bố liều theo độ sâu của chùm photon 6MV ở 2 kích thước trường chiếu khác nhau 8x8cm2 và 10x10cm2.

Hình 3. So sánh phân bố liều theo phương ngang của chùm photon 6MV với trường chiếu 8x8cm2 ở 5 độ sâu khác nhau: 1.5cm, 5cm, 10cm, 15cm và 20cm.

 

BẢNG TIN CHUNG

BẢNG TIN GIÁO VỤ

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1