KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

 

TT

Tên đề tài

Chủ nhiệm

Mã số và cấp quản lý

Thời gian thực hiện

Ngày

nghiệm thu

Kết quả

1

Mô hình bẫy positron có tính đến sự thóat bẫy tính nồng độ monovacancy trong kim loại Cu

X

Trường ĐHKHTN

1997

Tốt

2

Áp dụng mô hình bẫy positron có tính đến sự thoát bẫy của monovacancy. Tính năng lượng liên kết của tạp chất trong hợp kim Cu 0,5%Ge

X

Trường ĐHKHTN

1999

Tốt

3

Áp dụng lý thuyết hàm mật độ tính các thông số hủy positron trong kim loại BCC

X

Cấp ĐHQG

2004-2005

2008

Tốt

4

Tính xác suất hủy Positron - Electron trong vật liệu TiO2

X

Cấp ĐHQG

2010-2011

2011

Tốt

5

Áp dụng lý thuyết hàm mật độ tính năng lượng tương quan electron-positron trong ZnO

X

Cấp ĐHQG

2011-2012

2012

Xuất sắc

6

Nghiên cứu và chế tạo hệ đo độ ăn mòn thành lò chịu lửa ở nhiệt độ cao bằng phương pháp tán xạ gamma không tiếp xúc

X

Cấp Nhà nước

2012-2014

2014

Xuất sắc

7

Nghiên cứu phương pháp xác định thành phần tán xạ một lần và nhiều lần trong phép đo tán xạ gamma và đánh giá sự biến thiên của chúng theo các thông số hình học khác nhau

X

Cấp ĐHQG

2015-2017

2017

Tốt

BẢNG TIN CHUNG

BẢNG TIN GIÁO VỤ

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1