KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

 

TT

Tên đề tài/dự án

Mã số &

cấp quản lý

Thời gian thực hiện

Chủ nhiệm

/Tham gia

Ngày nghiệm thu

Kết quả

1

Nghiên cứu và phát triển chương trình Monte Carlo để tính hiệu suất của đầu dò bán dẫn siêu tinh khiết

Chương trình vườn ươm khoa học trẻ của Thành đoàn TpHCM

 

Chủ nhiệm

2013

Tốt

2

Xây dựng chương trình tính hiệu suất đỉnh năng lượng toàn phần bằng phương pháp Monte Carlo

T2010-09

Trường ĐHKHTN

 

Chủ nhiệm

2013

Tốt

3

Nghiên cứu và phát triển hệ kiểm tra phân bố của đồng vị phóng xạ bên trong thùng chứa chất thải phóng xạ

ĐHQG C2014-18-28

 

Chủ nhiệm

2016

Tốt

4

Nghiên cứu xác định sự phân bố hoạt độ phóng xạ bên trong thùng chứa rác thải hạt nhân bằng kỹ thuật quét gamma phân đoạn

Nafosted, 103.04-2014.72

 

Chủ nhiệm

2017

Đạt

5

Xây dựng hệ thiết bị kiểm tra và đánh giá khuyết tật bên trong vật liệu tại hiện trường ứng dụng bức xạ gamma

Cấp nhà nước

2015-2018

Chủ nhiệm

Đang thực hiện

 

6

Nghiên cứu và phát triển phương pháp phân tích hạt nhân đối với mẫu môi trường

ĐHQG B2017-18-02

2017-2019

Chủ nhiệm

Đang thực hiện

 

7

Nghiên cứu và phát triển phương pháp kiểm tra không phá hủy để đánh giá các đặc trưng của vật liệu sử dụng tương tác của bức xạ photon

Nafosted, 103.04-2017.303

2018-2020

Chủ nhiệm

Đang thực hiện

 

BẢNG TIN CHUNG

BẢNG TIN GIÁO VỤ

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1