KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

 

TT

Tên CT, ĐT

Chủ nhiệm

Tham gia

Mã số và cấp quản lý

Thời gian

thực hiện

Ngày nghiệm thu

Kết quả

1

Lắp đặt và vận hành hệ phân tích alpha với detector bán dẫn dùng cho phân tích mẫu môi trường

x

T2006-14

1 năm

2007

Xuất sắc

2

Khảo sát hoạt độ phóng xạ của uranium, thorium và kalium trong rau cải ở Tp.HCM

x

T2007-03

1 năm

2009

Tốt

3

Ứng dụng phổ kế năng lương alpha để xác định năng lượng mất mát của hạt alpha xuyên qua vật liệu và bề dày của các foil kim loại

x

T2008-9

1 năm

2009

Xuất sắc

4

Phát triển phương pháp chuẩn hóa K0-INAA trong phân tích kích hoạt neutron cho nguồn neutron đồng vị Am-Be tại bộ môn Vật lý Hạt nhân

x

B2008-18-9

1 năm

2009

Tốt

5

Nghiên cứu chế tạo dung dịch mẫu chuẩn và bộ mẫu chuẩn uranium.

x

T2009-13

1 năm

2012

Tốt

6

Xác định nhanh 226Ra trong mẫu nước bằng hệ phổ kế alpha

x

T2012-66

1 năm

2013

Xuất sắc

7

Nghiên cứu và chế tạo hệ đo độ ăn mòn thành lò chịu lửa ở nhiệt độ cao bằng phương pháp tán xạ gamma không tiếp xúc 

x

10/HD-ĐT

2012/ĐVPX

2 năm

2015

Tốt

8

Khảo sát hiện trạng nồng độ radon trong không khí và nước sinh hoạt tại một số khu vực dân cư thuộc thành phố Hồ Chí Minh

x

C2014-18-26

1 năm

2016

Tốt

9

Khảo sát tổng hoạt độ alpha và beta trong rau muống và ước lượng hệ số chuyển đổi hoạt độ các đồng vị phóng xạ từ đất sang rau muống tại Thành phố Hồ Chí Minh

x

C2015-18-06

1 năm

2016

Tốt

10

Đánh giá qui trình tẩy xạ phóng xạ bề mặt chuẩn ISO 8690:1988 và các hiệu ứng của Hydrogen Peroxide và hệ thống Ultrasonic ảnh hưởng đến hiệu quả tẩy xạ nhiễm bẩn phóng xạ bề mặt

x

C2017-18-16

1 năm

Đang thực hiện

Đang thực hiện

BẢNG TIN CHUNG

BẢNG TIN GIÁO VỤ

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1