KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

 

TT

Tên đề tài/dự án

Mã số &

cấp quản lý

Thời gian thực hiện

Chủ nhiệm

/Tham gia

Kết quả

1

Thế folding hạt nhân trong nghiên cứu tán xạ đàn hồi 12C(12C,12C)12C ở năng lượng thấp

T2016-03, ĐHKHTN-ĐHQG-HCM

2016-2017

Chủ nhiệm

Tốt

 

BẢNG TIN CHUNG

BẢNG TIN GIÁO VỤ

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1