KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

 

TT

Tên đề tài/dự án

Mã số &

cấp quản lý

Thời gian thực hiện

Chủ nhiệm

/Tham gia

Ngày nghiệm thu

Kết quả

1

Giản đồ phân bố liều theo thể tích của đám đông- Công cụ mới trong việc đánh giá kế hoạch Xạ trị điều biến cường độ chùm proton khi tính đến sai số hình học.

T2017-12, ĐHKHTN-ĐHQG-HCM

2017-2018

Chủ nhiệm

Đang thực hiện

 

 

BẢNG TIN CHUNG

BẢNG TIN GIÁO VỤ

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1