KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

TT

Tên đề tài

Chủ nhiệm

Mã số và cấp quản lý

Thời gian thực hiện

Ngày

nghiệm thu

Kết quả

1

Thiết kế tính toán và mô phỏng máy gia tốc tuyến tính

X

Trường ĐHKHTN

mã số T2012-02

2012 – 2013

2013

Tốt

2

Nghiên cứu kỹ thuật đo tán xạ gamma để kiểm tra không hủy mẫu cho cấu trúc của bêtông

X

Đề tài cấp ĐHQG Tp.HCM loại C, mã số: C2015-18-05

2015 – 2016

2016

Tốt

BẢNG TIN CHUNG

BẢNG TIN GIÁO VỤ

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1