bm logo2020 vi

KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - NGÀNH KỸ THUẬT HẠT NHÂN - NGÀNH VẬT LÝ Y KHOA

HÌNH ẢNH HỌC VIÊN CAO HỌC KHOÁ 29

29C34001 Nguyen Hai An

19C 34 001

Nguyễn Hải An

29C34002 Nguyen Thi Kim Anh

19C 34 002

Nguyễn Thị Kim Anh

29C34003 Nguyen Hai Dang

19C 34 003

Nguyễn Hải Đăng

29C34004 Do Van Huynh

19C 34 004

Đỗ Văn Huỳnh

29C34005 Ly Nhat Minh

19C 34 005

Lý Nhật Minh

29C34006 Bui Thi Thuy Nga

19C 34 006

Bùi Thị Thuý Nga

29C34007 Ngo Trung Nghia

19C 34 007

Ngô Trung Nghĩa

(lớp trưởng)

29C34008 Truong Thanh Sang

19C 34 008

Trương Thành Sang

29C34009 Truong Huu Thanh

19C 34 009

Trương Hữu Thanh

29C34010 Bui Ngoc Thien

19C 34 010

Bùi Ngọc Thiện

29C34011 Duong Hong Truc

19C 34 011

Dương Hồng Trúc

29C34012 Nguyen Thi Thao Vy

19C 34 012

Nguyễn Thị Thảo Vy

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1