bm logo2020 vi

KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - NGÀNH KỸ THUẬT HẠT NHÂN - NGÀNH VẬT LÝ Y KHOA

LyChiThanh

Lý Chí Thạnh 

LeThiPhuongHang

16C 34 002

Lê Thị Phượng Hằng

 NguyenTrungHieu

16C 34 003

Nguyễn Trung Hiếu

VoThiBichHong

16C 34 004

Võ Thị Bích Hồng

DaoChiKhuong

16C 34 005

Đào Chí Khương

LeTuanNha 

16C 34 006

Lê Tuấn Nhã

LeThanhNhut 

16C 34 007

Lê Thanh Nhựt 

VanTanPhat

16C 34 008

Văn Tấn Phát

 NguyenLamPhuongThao

16C 34 011 

Nguyễn Lâm Phương Thảo

DinhNguyenHoangThinh

 16C 34 012

Đinh Nguyễn Hoàng Thịnh

 VuongMinhTri

16C 34 013

Vương Minh Trí

TranPhamNgocTrinh

 16C 34 014

Trần Phạm Ngọc Trinh

DuongNhatTuUyen

16C 34 015

Dương Nhật Tú Uyên

NguyenThiVanAnh

 16C 34 016

Nguyễn Thị Vân Anh

HuynhUyenChi

 16C 34 017

Huỳnh Uyên Chi

DoXuanDai

16C 34 018

Đỗ Xuân Đại 

 LuTheDang

16C 34 019

 Lữ Thế Đăng

VuThiThuyDung 

16C 34 021

Vũ Thị Thuỳ Dung

 NguyenTanDuoc

16C 34 022

Nguyễn Tấn Được

tranthidiemhuong

16C 34 023

Trần Thị Diễm Hương

NguyenThiMyLe

 16C 34 024

 Nguyễn Thị Mỹ Lệ

TranThiThuyLinh

16C 34 025

Trần Thị Thuỳ Linh

PhanThiXuanMai

 16C 34 027

Phan Thị Xuân Mai

LeThiHoaiMy

16C 34 028

Lê Thị Hoài My 

BuiLeHoangNghia 

16C 34 029

Bùi Lê Hoàng Nghĩa

HanHoangAnhNgoc

 16C 34 030

Hán Hoàng Anh Ngọc

NguyenThiMyTrang16C 34 032

Nguyễn Thị Mỹ Trang

HoangDucTuan

 16C 34 033

Hoàng Đức Tuân

VoThiToVy

16C 34 034

Võ Thị Tố Vy

ChauThanhTai 

Châu Thành Tài 

LaiThiKhanhLy

Lại Thị Khánh Ly  

 BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1