bm logo2020 vi

KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - NGÀNH KỸ THUẬT HẠT NHÂN - NGÀNH VẬT LÝ Y KHOA

HÌNH ẢNH HỌC VIÊN CAO HỌC KHOÁ 28

 

18C34001 NguyenManhCam

 

18C 34 001

Nguyễn Mạnh Cầm

18C34002 NguyenPhanTheHien

 

18C 34 002

Nguyễn Phan Thể Hiền

18C34005 PhanNhutHuan

18C 34 005

Phan Nhựt Huân

(lớp trưởng)

18C34007 TranNhatLe

 

18C 34 007

Trần Nhật Lệ

18C34009 NguyenTrungNhan

18C 34 009

Nguyễn Trung Nhân

18C34010 VoThiHaiNhat

18C 34 010

Võ Thị Hải Nhật

18C34012 PhamTranThanhPhuong

18C 34 012

Phạm Trần Thanh Phương

18C34013 ChauRit

18C 34 013

Chau Rit

18C34014 BienMinhTam

18C 34 014

Biện Minh Tâm

18C34015 DangVanThanh

18C 34 015

Đặng Văn Thành

18C34016 TranCongThien

18C 34 016

Trần Công Thiện

18C34017 TranVinhTien

18C 34 017

Trần Vĩnh Tiến

18C34018 VoAnhTuan

18C 34 018

Võ Anh Tuấn

18C34019 LeLuongVu

18C 34 019

Lê Lương Vũ


 

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1