KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

 

DANH SÁCH SINH VIÊN VẬT LÝ HẠT NHÂN KHÓA 2013-2017

(Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

1213017 NguyenQuangDao

1213017

Nguyễn Quang Đạo

1313032 NguyenHuuDuc

1313032

Nguyễn Hữu Đức

1313068 PhamAnKhang

1313068

Phan Anh Khang

1313099 LeHoangMinh

1313099

Lê Hoàng Minh

1313105 HuynhGiangNam

1313105

Huỳnh Giang Nam

1313117 NguyenTrungNguyen

1313117

Nguyễn Trung Nguyên

1313132 LuongThiOanh

1313132

Lương Thị Oanh

1313140 BuiThiHoaiPhuong

1313140

Bùi Thị Hoài Phương

1313163 NguyenPhamThiThao

1313168

Nguyễn Phạm Thị Thảo

1313173 LeHuynhQuangThinh

1313173

Lê Huỳnh Quang Thịnh

TranQuocThinh

1313175

Trần Quốc Thịnh

1313178

Đặng Đức Thọ

1313197 VoBaoToan

1313197

Võ Bảo Toàn

NguyenNuNgocAnh

1313235

Nguyễn Nữ Ngọc Ánh

1313236 DongVanHieuAn

1313236

Đổng Văn Hiếu Ân

1313255 DangCongDanh

1313255

Đặng Công Danh

1313341 PhamThiThanhHoa

1313341

Phạm Thị Thanh Hoa

ThaiHoang

1313350

Thái Hoàng

1313363 NguyenHoangHuy

1313363

Nguyễn Hoàng Huy

PhamDucHuy

1313369

Phạm Đức Huy

1313383 DangThiHuong

1313383

Đặng Thị Hường

1313439 TranThienLuan

1313439

Trần Thiện Luân

1313444 MaiThanhMan

1313444

Mai Thanh Mẫn

1313491 NguyenTamNhi

1313491

Nguyễn Tâm Nhi

1313497 DauTuyetNhung

1313497

Đậu Tuyết Nhung

1313504 NguyenThuyDaNy

1313504

Nguyễn Thủy Đa Ny

 

1313531 BuiBinhQuang

1313531

Bùi Bình Quang

1313533 KhuatDuyQuang

1313533

Khuất Duy Quang

LeCuongQuoc

1313545

Lê Cường Quốc

1313559 NguyenPhuSy

1313559

Nguyễn Phú Sỹ

1313577 TaQuocThai

1313577

Tạ Quốc Thái

1313579 NguyenCongThanh

1313579

Nguyễn Công Thành

TranThienToan

1313631

Trần Thiện Toản

1313660

Nguyễn Quang Tuấn

1313661 VoAnhTuan

1313661

Võ Anh Tuấn

.

BẢNG TIN CHUNG

BẢNG TIN GIÁO VỤ

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1