KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

 

DANH SÁCH SINH VIÊN KTHN khóa 2013-2017 - CHUYÊN NGÀNH VẬT LÝ Y KHOA

(Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

S Say Ngc

1223040

Sú Say Ngọc

Phm H Tun Bo

1323006

Phạm Hồ Tuấn Bảo

Trn Nguyn Vit Cng

1323012

Trần Nguyễn Việt Cường

Nguyn Tin t

1323016

Nguyễn Tiến Đạt

L Mai Thanh Hiu

1323021

Lê Mai Thanh Hiếu

Nguyn Trung Hiu

1323023

Nguyễn Trung Hiếu

Phm Th Hin

1323024

Phạm Thị Hiền

Nguyn Hu Ngha

1323056

Nguyễn Hữu Nghĩa

Nguyn Hong Phong

1323063

Nguyễn Hoàng Phong

Phan Thanh Phong

1323064

Phan Thanh Phong

Trn c Thng

1323081

Trần Đức Thắng

V Th Thu

1323085

Võ Thị Thu

Lu Ton

1323088

Lưu Toàn

Nuyn Vn Xun

1323107

Nguyễn Văn Xuân

o Hi L

1323110

Đạo Hải Lý

m Quang Tin

1323114

Đàm Quang Tiến

M Th Ngc Trang

1323115

Mã Thị Ngọc Trang

     

 

.

BẢNG TIN CHUNG

BẢNG TIN GIÁO VỤ

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1