KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

 

DANH SÁCH SINH VIÊN KTHN khóa 2013-2017 - CHUYÊN NGÀNH NĂNG LƯỢNG ĐIỆN HẠT NHÂN

(Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

HUNHHNGHUY 1323029

1232029

Huỳnh Hồng Huy

 

HQUANGDNG 1323014

1323014

Hồ Quang Dũng

INHVNH 1323019

1323019

Huỳnh Hồng Huy

NGUYNTHHMY 1323050

1323050

Nguyễn Thị Hạ My

THNHNHN 1323059

1323059

Đỗ Thành Nhân

TRNHUTR 1323090

1323090

Trần Hữu Trí

THCHNGCTUN 1323116

1323116

Thạch Ngọc Tuấn

.

BẢNG TIN CHUNG

BẢNG TIN GIÁO VỤ

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1