KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

 

DANH SÁCH SINH VIÊN KTHN KHÓA 2014-2018 - CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT HẠT NHÂN

(Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

.

KTHN 1423005 NguynAnhBng

1423005

Nguyễn Anh Bằng

KTHN 1423011 TrnThanhCng

1423011

Trần Thanh Cường

 KTHN 1423012 PhanThNgcDim

1423012

Phan Thị Ngọc Diễm

KTHN 1423013 NguynThChiuDng

1423013

Nguyễn Thị Chiêu Dương

 KTHN 1423015 LThanhim

1423015

Lê Thanh Điềm

KTHN 1423018 TrnTrngHiu

1423018

Trần Trọng Hiệu 

KTHN 1423034 LNguynTnPht

1423034

Lê Nguyễn Tấn Phát 

KTHN 1423042 LmThnhPhc

1423042

Lâm Thành Phước 

 KTHN 1423046 PhmQuyTm

1423046

Phạm Quy Tâm

KTHN 1423052 LDanhThch

1423052

Lê Danh Thạch 

 KTHN 1423053 NguynBchThng

1423053

Nguyễn Bách Thắng

KTHN 1423055 TrnCngThin

1423055

Trần Công Thiện

BẢNG TIN CHUNG

BẢNG TIN GIÁO VỤ

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1