KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

 

DANH SÁCH SINH VIÊN KTHN khóa 2014-2018 - CHUYÊN NGÀNH VẬT LÝ Y KHOA

(Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 

.

VLYK 1323100 TrngCngAnhTun
1323100

Trương Công Anh Tuấn

VLYK 1423001 KsorAlu

1423001

Ksor A lâu

VLYK 1423002 HongNgcNhtAnh

1423002

Hoàng Ngọc Nhật Anh

VLYK 1423006 NguynMnhCm

1423006

Nguyễn Mạnh Cầm

VLYK 1423016 LXunHu

1423016

Lê Xuân Hậu

VLYK 1423021 TrngcHng

1423021

Trương Đức Hùng

VLYK 1423024 NuynThLiu

1423024

Nguyễn Thị Liễu

VLYK 1423025 inhHongLong

1423025

Đinh Hoàng Long

 VLYK 1423030 LThQunhNga

1423030

Lê Thị Quỳnh Nga

 VLYK 1423035 DngVnPhong

1423035

Dương Văn Phong

 VLYK 1423043 NgThanhSn

1423043

Ngô Thanh Sơn

VLYK 1423044 ViXunSn

1423044

Vi Xuân Sơn 

 VLYK 1423047 uDuyTn

1423047

Âu Duy Tân

VLYK 1423054 NguynHongThin

1423054

Nguyễn Hoàng Thiên 

VLYK 1423065 NguynThanhTun

1423065

Nguyễn Thanh Tuấn 

VLYK 1423072 TranThiKimYen

1423072

Tran Thi Kim Yen 

BẢNG TIN CHUNG

BẢNG TIN GIÁO VỤ

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1