KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

DANH SÁCH SINH VIÊN VẬT LÝ HẠT NHÂN KHOÁ 2015-2019

 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

VLHN15 1513049 PhanThiNgocHan

1513049

Phan Thị Ngọc Hân

VLHN15 1513091 NguyenThiThuyLinh

1513091
Nguyễn Thị Thuỳ Linh

VLHN15 1513096 NguyenThanhLuan

1513096
Nguyễn Thanh Luân

VLHN15 1513103 NguyenThiNgocMai

1513103
Nguyễn Thị Ngọc Mai

VLHN15 1513171 HuynhLeThuThao

1513171
Huỳnh Lê Thu Thảo

(Lớp trưởng)

VLHN15 1513177 BuiNgocThien

1513177
Bùi Ngọc Thiện

VLHN15 1513200 NgoBaoTram

1513200
Ngô Bảo Trâm

VLHN15 1513207 TranHuuTrong

1513207
Trần Hữu Trọng

VLHN15 1513211 DuongHongTruc

1513211
Dương Hồng Trúc

 

VLHN15 1513212 LaThanhTruc

1513212

Lã Thanh Trúc

VLHN15 1513230 NguyenThiThaoVy

1513230
Nguyễn Thị Thảo Vy

 

 

 

BẢNG TIN CHUNG

BẢNG TIN GIÁO VỤ

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1