KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

DANH SÁCH SINH VIÊN KỸ THUẬT HẠT NHÂN-CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT HẠT NHÂN KHOÁ 2015

 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KTHN15 1423012 PhanThiNgocDiem

1423012
Phan Thị Ngọc Diễm

KTHN15 1523002 TranBaoAnh 1523002
Trần Bảo Anh

KTHN15 1523006 TranLeQuocDai

1523006
Trần Lê Quốc Đại

KTHN15 1523010 NguyenVanGiai

1523010
Nguyễn Văn Giai

(Lớp trưởng)

 

KTHN15 1523011 PhamDuyHan

1523011
Phạm Duy Hân

 

KTHN15 1523018 Phan Quoc Huy

1523018
Phan Quốc Huy

 

KTHN15 1523030 VuQuangNguyen

1523030
Vũ Quang Nguyên

 

KTHN15 1523034 NguyenNgocHanNy

1523034
Nguyễn Ngọc Hàn Ny

 

 

KTHN15 1523042 NguyenPhuocDuSang

1523042
Nguyễn Phước Dư Sang

 

 KTHN15 1523043NguyenTanSang

1523043
Nguyễn Tấn Sang

 

KTHN15 1523048 LeNgocThai

1523048
Lê Ngọc Thái

 

KTHN15 1523062 PhamHuuTuan

1523062
Phạm Hữu Tuấn

 

BẢNG TIN CHUNG

BẢNG TIN GIÁO VỤ

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1