KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

Download danh sách nghiên cứu sinh Bộ môn >>

 NGHIÊN CỨU SINH ĐÃ BẢO VỆ

Hoang Duc Tam

1. Hoàng Đức Tâm

Năm: 12/2012-12/2015

Đề tài: Nghiên cứu xác định bề dày thép C45 bằng phương pháp gamma tán xạ sử dụng đầu dò nhấp nháy NaI(Tl)

Subject: determining the thickness of C45 steel plates by gamma scattering method using a NaI(Tl) detector

CBHD: GS.TS. Châu Văn Tạo

Đã bảo vệ : năm 2015

2. Trần Xuân Hồi

Năm: 12/2013-12/2016

Đề tài: Nghiên cứu định liều chiếu trong cho nhân viên bức xạ đối với đồng vị I-131 dưa trên kỹ thuật lấy mẫu không khí.

Subject: Research on estimating the interal dose from I-131 for radiation workers using air sampling technique

CBHD: PGS.TS. Nguyễn Văn Hùng 

CBHD: PGS.TS. Huỳnh Trúc Phương

Đã bảo vệ : năm 2018

Nguyen Quoc Hung

3. Nguyễn Quốc Hùng

Năm: 12/2012-12/2015

Đề tài: Nghiên cứu xây dựng hệ đo gamma phông thấp ứng dụng trong khảo sát môi trường

Subject: Low background detector system for environmental radiation study

CBHD: TS. Võ Hồng Hải

CBHD: GS.TS. Masaharu Nomachi

Đã bảo vệ : năm 2018

4. Lê Thị Quỳnh Hương

Năm: 12/2014-12/2017

Đề tài: Nghiên cứu hiện tượng tái xuất hiện của kết cặp trong hạt nhân nguyên tử.

Subject: Research on pairing reentrance in atomic nuclei.

CBHD: PGS.TS Nguyễn Quang Hưng

CBHD: TS. Hoàng Anh Tuấn Kiệt

Đã bảo vệ : năm 2019

5. Trần Ái Khanh

Năm: 12/2012-12/2015

Đề tài: Nghiên cứu tối ưu che chắn kích thước phòng X Quang bằng phương pháp Monte Carlo

Subject: Study on The Shielding Optimization for Radiographic Rooms  by Monte Carlo Method

CBHD: PGS.TS. Mai Văn Nhơn

CBHD: PGS.TS. Trương Thị Hồng Loan

Đã bảo vệ : năm 2019

6. Lưu Anh Tuyên:

Năm: 12/2011-12/2014

Đề tài: Ứng dụng kỹ thuật đo thời gian sống positron và nhiễu xạ tia X nghiên cứu cấu trúc của zeolite 4A và ZSM-5

Subject:

CBHD: PGS.TSKH. Lê Chí Cương

Đã bảo vệ : năm 2019

7. Dương Thanh Tài

Năm: 12/2014-12/2017

Đề tài: Đo đạc và tính toán phân bố liều trong xạ trị điều biến cường độ sử dụng các ngàm chuyển động độc lập (JO-IMRT) với hệ máy gia tốc tuyến tính Siemens Primus.

Subject: Measurement and calculation of dose distribution for JO-IMRT planned on Siemens Primus accelerator.

CBHD: TS. Nguyễn Đông Sơn

CBHD: PGS.TS. Trương Thị Hồng Loan

Đã bảo vệ : năm 2019

8. Nguyễn Duy Sang

Năm: 12/2013-12/2016

Đề tài: Nghiên cứu bột ớt đã qua chiếu xạ gamma bằng cơ chế nhiệt huỳnh quang

Subject: The study on gamma-irradiated chili powder with thermoluminescence technique

CBHD: TS. Trần Văn Hùng

CBHD: PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 

Đã bảo vệ : năm 2019

 NGHIÊN CỨU SINH ĐANG THỰC HIỆN

1. Nguyễn Thị CẩmThu

Năm: 12/2012-12/2015

Đề tài: Framework đánh giá và tối ưu liều chiếu trong Xạ trị điều biến cường độ chùm proton.

Subject: Framework to evaluate and optimize the dose distribution in Intensity Modulated Proton Therapy.

CBHD: TS. Nguyễn Thái Bình

CBHD: PGS.TS. Mai Văn Nhơn

2. Lê Hoàng Chiến

Năm: 12/2014-12/2017

Đề tài: Mô tả vi mô phản ứng va chạm hạt nhân-hạt nhân ở năng lượng thấp

Subject: Microscopic description of nucleus-nucleus collision at low energies

CBHD: GS.TS. Đào Tiến Khoa                      

CBHD: GS.TS. Châu Văn Tạo

3. Nguyễn Anh Tuấn

Năm: 12/2014-12/2017

Đề tài: Nghiên cứu quá trình gia tốc chùm positron trong trường plasma.

Subject: Study on the process of acclerating positron beam in plasma field.

CBHD: GS.TS. Châu Văn Tạo

CBHD : Prof. Chary Rangacharyulu

4. Nguyễn Trần Thọ

Năm: 12/2014-12/2017

Đề tài: Nghiên cứu bán kính phân bố mật độ proton của các đồng vị boron giàu neutron bằng phương pháp đo tiết diện thay đổi điện tích.

Subject: Study of proton distribution radii of neutron-rich boron isotopes by charge-changing cross section measurements.

CBHD: GS.TS Lê Hồng Khiêm 

CBHD: PGS.TS. Trương Thị Hồng Loan

5. Cao Văn Chung 

Năm: 12/2014-12/2017

Đề tài: Nghiên cứu chuẩn đoán nhiễu nơ tron gây bởi thăng giáng và dao động bên trong vùng hoạt lò phản ứng PWR.

Subject: Study on analysis of neutron noise induced by in-core fluctuations and vibrations in PWRs.

CBHD: PGS.TS. Trần Hoài Nam

CBHD: TS. Trần Văn Hùng

VoHoangNguyen

6. Võ Hoàng Nguyên 

Năm: 12/2015 - 12/2018

Đề tài: Nghiên cứu và phát triển phương pháp triệt thành phần tán xạ nhiều lần trong phổ gamma tán xạ.

Subject: Research and developing a method for disposing multi-scatter component in the gamma scattering spectra.

CBHD: GS.TS. Châu Văn Tạo 

NCS.Nguyen Hoang Tung 2015

7. Nguyễn Hoàng Tùng

Năm: 12/2015 - 12/2018

Đề tài: Ứng dụng trường trung bình tự hợp để nghiên cứu cấu trúc của các hạt nhân nặng có số khối lẻ.

Subject: Structure of odd-even heavy nuclei from self-consistent mean-field models.

CBHD: TS. Trần Viết Nhân Hào

CBHD: GS. P. Quentin
NguyenThanhDat

8. Nguyễn Thành Đạt

Năm: 9/2016 - 9/2019

Đề tài: Nghiên cứu những đặc tính vật lý cơ bản của đĩa xung quanh các sao lùn nâu trẻ.

Subject: Study on the basic properties of debris disks around young bround dwarfs.

CBHD: PGS.TS Phan Bảo Ngọc

LeQuangVuong

9. Lê Quang Vương

Năm: 9/2016 - 9/2019.

Đề tài: Nghiên cứu và chuẩn hoá phương pháp phân tích mẫu môi trường dạng lỏng và rắn sử dụng hệ phổ kế gamma.

Subject: Study of the optimal method to analyse environmental sample using the gamma spectrometry.

CBHD: PGS.TS.Trần Thiện Thanh

CBHD: PGS.TS.Lê Công Hảo

LeTanPhuc

10. Lê Tấn Phúc

Năm: 9/2016 - 9/2019.

Đề tài: Ảnh hưởng của hiệu ứng kết cặp và các dao động tập thể lên cấu trúc hạt nhân tại nhiệt độ bằng không và nhiệt độ hữu hạn.

Subject: Effects of pairing correlation and collective vibrations on nuclear structure at zero and finite temperatures

CBHD: PGS.TS Nguyễn Quang Hưng

HuynhDinhChuong

11. Huỳnh Đình Chương

Năm: 9/2016 - 9/2019.

Đề tài: Nghiên cứu tối ưu hoá phương pháp xác định sự phân bố hoạt độ của đồng vị phóng xạ phát gamma bên trong thùng chứa rác thải hạt nhân.

Subject: Study of the optimal method to determine the activity distribution of radioisotopes in nuclear waste drum

CBHD: PGS.TS. Trần Thiện Thanh

thu 4 300x279

12. Huỳnh Nguyễn Phong Thu

Khóa học: 12/2016-12/2019

Đề tài: Nghiên cứu xác định một số tham số ảnh hưởng đến nồng độ phóng xạ radon trong đất

Subject: Determination of some factors affecting radon concentration in soil

CBHD: PGS.TS. Lê Công Hảo

CBHD: PGS.TS. Nguyễn Văn Đông

Giang

13. Phan Thị Thùy Giang

Khóa học : 12/2016-12/2019

Đề tàiĐánh giá các thông số an toàn và tối ưu hóa quản lý nhiên liệu vùng hoạt lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu.

Subject: Evaluation of safety parameters and in-core fuel management optimization applied to research reactor.

CBHD: PGS. TS. Đỗ Quang Bình

CBHD: PGS.TS. Trần Hoài Nam

PhanLongHo

14. Phan Long Hồ

Khoá học: 7/2017 - 7/2020

Đề tài: Khảo sát và nghiên cứu phông phóng xạ trong nước ngầm tại một số vùng Tây Nam Bộ bị xâm nhập mặn.

Subject: Survey of radioactivityin groundwater of some saltwater intrusion areas in the Vietnamese Mekong Delta.

CBHD: GS.TS Châu Văn Tạo

CBHD: PGS.TS. Trần Thiện Thanh

NguyenTriToanPhuc copy

15. Nguyễn Trí Toàn Phúc

Khoá học: 12/2018-12/2021

Đề tài: Nghiên cứu các hiệu ứng cấu trúc hạt nhân trong các phản ứng chuyển nucleon và alpha

Subject: Study of nuclear structure effects in nucleon and alpha transfer reactions

CBHD: GS. TS. Đào Tiến Khoa

CBHD: TS. Võ Hồng Hải

 

 BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1