KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

Kế hoạch bảo vệ khóa luận của sinh viên năm 4 (khóa 2009)

+ Vào 2 ngày 30 và 31 tháng 7-2013. Sáng bắt đầu lúc 7h30, chiều bắt đầu lúc 13h00

+ Tại phòng học Bộ môn

Danh sách thứ tự bảo vệ (sẽ cập nhật file vào chiều thứ hai, 22/7/2013)

Một số lưu ý trước ngày báo cáo:

+ Đối với trường hợp bảo vệ khóa luận, sinh viên nộp 3 quyển khóa luận hoàn chỉnh cho thầy Chiến vào ngày 25/7 (1 quyển cho chủ tịch hội đồng, 1 cho ủy viên, 1 cho thư ký); sinh viên trực tiếp nộp 1 quyển khóa luận cho Thầy Cô hướng dẫn và 1 quyển cho Thầy Cô phản biện trước ngày báo cáo.

+ Đối với trường hợp làm seminar tốt nghiệp, sinh viên trực tiếp nộp 1 quyển seminar cho Thầy Cô hướng dẫn, 1 quyển cho Thầy Cô phản biện kể (trước ngày 23/7/2013).

THÔNG BÁO KHÁC...

Bảng tin chung

Bảng tin giáo vụ

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1