KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

THÔNG BÁO

V/v: Giới thiệu học bổng lưu động Tổ chức giáo dục DAAD (Đức)

1.      Mã học bổng: 2015-11DAAD

2.      Buổi giới thiệu học bổng:

  • Thời gian: 14g – 16g chiều thứ Ba 03-11-2015
  • Địa điểm: Sân trường ĐH KHTN (trước Dãy I)

3.      Đơn vị tổ chức:

  • DAAD Information Center (Đức)

 

4.      Bậc học:không giới hạn

5.      Chuyên ngành: không giới hạn

6.     Đăng ký:LINK 01 - ĐK PHỎNG VẤN

* Sinh viên lưu ý:

  • Ghi địa chỉ email chính xác và check email thường xuyên
  • Điểm danh khi tham dự để nhận CODE đăng ký cho lần sau
  • Chỉ đăng ký sự kiện chắc chắn tham dự, tránh trùng lịch học

HÌNH ẢNH CÁC BUỔI GIỚI THIỆU TRƯỚC 

THÔNG BÁO KHÁC...

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1