KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

Điểm thực tập Vật lý hạt nhân đại cương học kì 2 - Năm học 2013 - 2014

 

- Lớp VLH1: files/Thong bao cua bo mon/VLHNDC_-_Lop_VLH1.PDF

- Lớp KTH1: files/Thong bao cua bo mon/VLHNDC_-_Lop_KTH1.PDF

Lưu ý: Sinh viên có nhu cầu khiếu nại về điểm, liên hệ với cán bộ phụ trách (Thầy Sang) trước ngày 13/6/14 

Bộ môn Vật lý hạt nhân

 

THÔNG BÁO KHÁC...

BẢNG TIN CHUNG

BẢNG TIN GIÁO VỤ

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1