KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

Thông báo

Về hạn nộp khóa luận tốt nghiệp đại học khóa 2010

Dự kiến sinh viên sẽ bảo vệ vào tuần lễ thứ hai của tháng 7 (từ 7/7 đến 12/7). Do đó đề nghị các sinh viên nộp khóa luận cho CB phản biện trễ nhất vào thứ sáu 27/6 (CB hướng dẫn nên chỉnh sửa để các em nộp sớm hơn thời gian này). 
      Sau ngày trên CB phản biện có quyền không nhận đọc khóa luận được phân công. Nếu không có phản ánh nào trước đó thì CB hướng dẫn phải liên đới chịu một phần trách nhiệm.
Bộ môn Vật lý hạt nhân

THÔNG BÁO KHÁC...

BẢNG TIN CHUNG

BẢNG TIN GIÁO VỤ

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1