KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

THỜI KHÓA BIỂU VẬT LÝ HẠT NHÂN

KHÓA 2011 (năm 4)

Áp dụng từ ngày 08/09/2014

 

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Sáng

1

 

 

 

 

 

VLH413

Ứng dụng hạt nhân trong Công Nghiệp

T. Thanh

Phòng F111

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

VLH432

Phân tích dữ liệu trong ghi nhận bức xạ (CNTN)

Cô Loan

Phòng học bộ môn

 

 

 

6

 

 

 

 

 

Chiều

7

VLH411

Thực tập chuyên đề 2

T. Thanh

Phòng thí nghiệm VLHN

VLH410

Các phương pháp phân tích hạt nhân

T. Phương

Phòng H2

 

 

VLH412

Ứng dụng hạt nhân trong Nông – Y – Sinh

T. Cương - T. Hòa

Phòng H2

 

8

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU VẬT LÝ HẠT NHÂN

 KHÓA 2012 (năm 3)

Áp dụng từ ngày 08/09/2014

 

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Sáng

1

 

VLH401

Lý thuyết hạt nhân

Thầy Tạo

Phòng H2

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

VL402

Vật lý phóng xạ

Cô Loan

Phòng H2

 

 

 

 

6

 

 

 

 

Chiều

7

 

 

VLH403

PP ghi bức xạ - TB ghi bức xạ

T.Hảo – T.Hải

Phòng H2

 

 

8

VLH414

Cơ học lượng tử trong vật lý hạt nhân

Thầy Lăng

Phòng H2

 

 

 

9

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU KỸ THUẬT HẠT NHÂN

KHÓA 2012 (năm 3)

Áp dụng từ ngày 08/09/2014

[1] Chuyên ngành Kỹ thuật hạt nhân

[2] Chuyên ngành Năng lượng và điện hạt nhân 

[3] Chuyên ngành Vật lý y khoa

 

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Sáng

1

 

KHN201

Cấu trúc và phản ứng hạt nhân

T. Tạo

[1,2]

Phòng F205A

 

KHN101

Cơ sở vật lý phóng xạ

Cô Loan

[1,2,3]

Phòng C42

 

KHN103

Vật lý lò phản ứng

T. Phương

[1,2,3]

Phòng F205B

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

KHN102

Kỹ thuật ghi nhận bức xạ

T.Hảo – T.Hải

[1,2,3]

Phòng F205A

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

Chiều

7

 

KHN401

Sinh học bức xạ

BS. Kính

[3]

Phòng học BM

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

Bộ môn Vật lý Hạt nhân

THÔNG BÁO KHÁC...

BẢNG TIN CHUNG

BẢNG TIN GIÁO VỤ

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1