KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

Thông báo

(V/v Tổ chức buổi giới thiệu chuyên ngành cho sinh viên kỹ thuật hạt nhân khóa 2014)

Nhằm giúp cho sinh viên nắm bắt được các thông tin về các chuyên ngành và định hướng lựa chọn chuyên ngành phù hợp cho giai đoạn chuyên ngành, Bộ môn Vật lý – Kỹ thuật hạt nhân sẽ tổ chức buổi giới thiệu chuyên ngành vào ngày Thứ Năm 24-12-2015 (diễn ra cùng ngày với Ngày Hội Chuyên ngành của Khoa Vật lý).

Nội dung buổi sinh hoạt bao gồm:

- Giới thiệu và giải đáp thắc mắc cho sinh viên về các chuyên ngành (Kỹ thuật hạt nhân, Năng lượng và điện hạt nhân, Vật lý Y khoa)

+ Thời gian: 13:00 – 14:30

+ Địa điểm: Phòng học bộ môn vật lý hạt nhân (Phía sau giảng đường 2, cơ sở Nguyễn Văn Cừ)

- Tham quan phòng thí nghiệm

+ Thời gian: 15:00-16:30 (sau khi giới thiệu chuyên ngành xong)

+ Địa điểm: Phòng thí nghiệm VLHN đại cương, phòng thí nghiệm chuyên đề, phòng neutron, ....

Liên hệ: Thầy Nguyễn Quốc Hùng (0994838313)

THÔNG BÁO KHÁC...

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1