KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

Phòng Quan hệ Quốc tế - Quản lý Dự án xin thông tin về học bổng Tiến sỹ dành cho ứng viên thuộc các nước ASEAN như sau:

1. Tên học bổng: SUT-Ph.D. Scholarship Program for ASEAN (2016)

2. Đơn vị tổ chức: Suranaree University of Technology (Thái Lan)

3. Thời hạn nộp hồ sơ: 31/3/2016

4. Thông tin chi tiết: http://www.sut.ac.th/ASEAN

THÔNG BÁO KHÁC...

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1