KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

 

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

KHOA VẬT LÝ – VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ-KỸ THUẬT HẠT NHÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

THÔNG BÁO

V/v đăng ký vào chuyên ngành KTHN Khóa 2012

 

Bộ môn Vật lý – Kỹ thuật Hạt nhân thông báo đến sinh viên ngành KTHN khóa 2012 về việc đăng ký vào chuyên ngành như sau:

1.      Sinh viên đăng ký vào chuyên ngành bằng cách điền vào phiếu đăng ký chuyên ngành

2.      Phiếu đăng ký chuyên ngành sẽ được giáo vụ phát trong buổi thi sáng ngày 09/06/2014. Sinh viên có thể tải về từ trang web của Bộ môn Vật lý – Kỹ thuật hạt nhân.  (Download)   

3. Thời hạn nộp phiếu: Sinh viên nộp phiếu vào buổi thi ngày 21/06/2014. Hoặc nộp tại Văn Phòng Bộ môn Vật lý-Kỹ thuật Hạt nhân trước ngày 23/06/2014.

4.      Sinh viên lựa chọn 1 trong 3 chuyên ngành: Năng lượng và điện hạt nhân, Kỹ thuật hạt nhân, Vật lý Y khoa với 2 nguyện vọng.

            Lưu ý:

-      Sinh viên phải suy nghĩ trước khi lựa chọn chuyên ngành, Trường chỉ mở các chuyên ngành nếu số lượng sinh viên đăng ký trên 10 sinh viên.

-      Mọi thắc mắc, sinh viên có thể liên hệ Giáo vụ ngành KTHN (Thầy Hùng) để được giải đáp qua số điện thoại: 01234.345.045 hoặc Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

           .

                                                                 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2014

                                                                                   Bộ môn Vật lý-Kỹ thuật Hạt nhân

THÔNG BÁO KHÁC...

BẢNG TIN CHUNG

BẢNG TIN GIÁO VỤ

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1