KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

Danh sách đề tài và semina tốt nghiệp của sinh viên khóa 2009 kịp bảo vệ trong tháng 7 năm 2013. Khóa 2009

Có tổng cộng 36 sinh viên (Có: 28 sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp,  8 sinh viên làm Semina)

Xem danh sách tại đây :  Danh Sách Tốt Nghiệp_  Dự Kiến

 

BM Hạt Nhân thông báo

THÔNG BÁO KHÁC...

BẢNG TIN CHUNG

BẢNG TIN GIÁO VỤ

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1