KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

Thông báo

Lịch gặp mặt đầu năm dành cho sinh viên năm 3 : Vật lý hạt nhân và Kỹ thuật hạt nhân

Lớp

Thời gian

Địa điểm

Ghi chú

VLHN12

13h thứ ba 09/09/2014

Phòng học bộ môn

Đem theo hình thẻ 3x4

KTHN12

9h thứ năm 11/09/2014

Phòng H2

Các em sinh viên tham dự đầy đủ và đúng giờ

Bộ môn Vật lý - Kỹ thuật hạt nhân

THÔNG BÁO KHÁC...

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1