KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

Thông báo

Lịch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đại học của sinh viên khóa 2010

Hạn nộp cuốn khóa luận cho phản biện là ngày thứ sáu 27/06/2014.

Hạn nộp 3 cuốn khóa luận hoàn chỉnh cho Hội Đồng là ngày thứ sáu 11/07/2014.

Sinh viên khóa 2010 sẽ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đại học vào 2 ngày: thứ sáu 18/07/2014 và thứ bảy 19/07/2014.

Bộ môn Vật lý hạt nhân

 

THÔNG BÁO KHÁC...

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1