bm logo2020 vi

KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - NGÀNH KỸ THUẬT HẠT NHÂN - NGÀNH VẬT LÝ Y KHOA

Bộ môn Vật lý Hạt nhân - Kỹ thuật Hạt nhân

Thông báo đăng ký tham gia phỏng vấn

Lớp học quốc tế Sakura School “về ghi đo bức xạ” tại Osaka, 21-30/ 11/ 2019

(International school for Radiation Measurements SAKURA school in OSAKA)

 • Điều kiện tham gia phỏng vấn:
  • Học viên cao học (BM.VLHN)
  • Sinh viên VLHN, KTHN (năm 3, năm 4)
 • Hồ sơ :
  • Điền vào Application Form (file đính kèm)
  • Tham gia phỏng vấn
 • Thời gian phỏng vấn: vào tuần thứ 2 của tháng 9/2019 (dự kiến)
 • Địa điểm: Bộ môn VLHN - KTHN
 • Thời gian nộp hồ sơ : đến hết ngày 7/9/2019
 • Liên hệ đăng ký: TS. Võ Hồng Hải, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (nộp hồ sơ và đăng ký phỏng vấn)

File đính kèm :

1. File thông báo về lớp học ( nội dung và thời gian lớp học)

2. Application form

Bộ môn Vật lý Hạt nhân - Kỹ thuật Hạt nhân

 

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1