KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

Bộ môn Vật lý Hạt nhân - Kỹ thuật Hạt nhân

Thông báo

v/v Đăng ký tham gia phỏng vấn Sakura school và Real-Time school

  • Thời gian: từ 12h ngày 13/9/2019 (thứ 6)
  • Địa điểm: tập trung tại phòng H1, Bộ môn VLHN - KTHN

Ghi chú: Các bạn sẽ nhận được e-mail xác nhận tham gia phỏng vấn

Bộ môn Vật lý Hạt nhân - Kỹ thuật Hạt nhân

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1