bm logo2020 vi

KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - NGÀNH KỸ THUẬT HẠT NHÂN - NGÀNH VẬT LÝ Y KHOA

Bộ môn Vật lý Hạt nhân - Kỹ thuật Hạt nhân

Thông báo

v/v Sử dụng phần mềm hỗ trợ học trực tuyến

  • Phần mềm zoom: vào trang web này để tải về.
  • Thiết bị sử dụng: máy tính, điện thoại thông minh, máy tính bảng.
  • Thiết bị hỗ trợ khác: micro, headphone và web camera.

Các bạn sinh viên tham gia học trực tuyến nên tải phần mềm zoom về và cài đặt trước. Trong quá trình học, sẽ có tương tác giữa Thầy/Cô và sinh viên, nên cần có các thiết bị hỗ trợ.

Trước mỗi buổi học, Thầy/Cô giảng dạy sẽ gửi ID để các bạn đăng nhập vào. Khi vào buổi học chính thức, Thầy/Cô sẽ hướng dẫn các bạn thêm về việc sử dụng phần mềm zoom này.

Bộ môn Vật lý Hạt nhân - Kỹ thuật Hạt nhân

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1