KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 2010 (năm 4)

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Sáng

 

 

 

Các phương pháp phân tích hạt nhân

(T. Phương)

 

7h30-10h30

P. Bộ môn

 

 

Phân tích dữ liệu trong ghi nhận bức xạ (cô Loan)

 

7h30-11h30

P. B36

Chiều

Ứng dụng hạt nhân trong Công Nghiệp

(T.Thanh,T. Nhẫn)

 

12h30-14h00

P. H2

 

 

Seminar sinh viên năm 04

 

 

 

13h00-17h00

P.H2

Ứng dụng hạt nhân trong Nông – Y – Sinh

(T. Cương)

 

13h00-17h00

P. H2

 

 

THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 2011 (năm 3)

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Sáng

 

Lý thuyết hạt nhân (T.Tạo)

7h30-9h00

P. H2

 

Cơ học LT

(Cô Trang)

9h30-11h30

P. H2

 

 

Vật lý neutron và lò phản ứng

(T. Phương)

 

7h30-11h00

P. H2

Chiều

Seminar sinh viên năm 3

 

 

14h00-17h00

P. H2

PP - TB ghi bức xạ (T. Hảo, T. Hải)

 

13h00-16h30

P. H2

Vật lý phóng xạ (cô Loan)

 

 

13h00-17h00

P. H2

 

 

 

Chú ý:

1.      Lịch học bắt đầu từ ngày 09-09-2013

2.      Môn Cơ học Lượng tử trong VLHN sẽ bắt đầu học sau ngày 22-10-2013

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1