KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

Thực tập sinh Vicent Massave, công tác tại viện Khoa học và Kỹ thuật Nelson Mandela, nước Tanzania -  Tây Phi, được sự cho phép của Khoa VL-VLKT, trường đại học KHTN-TpHCM sẽ đến bộ môn Vật lý Hạt nhân học tập và trao đổi khoa học. Thời gian học tập và làm việc của ông Vicent Massave tại bộ môn từ 03/09 – 26/09/2013. Việc học tập chuyên môn sẽ được đãm nhận bởi các cán bộ trong BM. Vật lý hạt nhân.

Việc hợp tác với các đối tác ngoài nước là một trong những mục tiêu quan trọng của bộ môn cũng như của khoa Vật lý - VLKT nhằm đẩy mạnh sự phát triển khoa học, trao đổi học thuật ra ngoài nước.

                                                                                                Tin Bộ môn VLHN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1