KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

DANH SÁCH ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC – LỚP 10VLHN

(DỰ KIẾN) 

* Sinh viên đăng ký đề tài với lớp trưởng, lớp trưởng thống kê và gửi danh sách đăng ký cho thầy Chiến (Hạn chót: 22/09/2013)

* ThS. Nguyễn Tấn Châu chỉ nhận 2 đề tài

* ThS. Nguyễn Hoàng Anh chỉ nhận 1 đề tài

* Sinh viên đăng ký đề tài với thầy cô ngoài trường phải thỏa mãn 2 điều kiện sau:

      1. Điểm trung bình học tập toàn khóa từ 6,5 trở lên

      2. Không nợ môn học

 

STT

Giáo viên hướng dẫn

Tên đề tài/hướng nghiên cứu

Ghi chú, yêu cầu đối với sinh viên

1

PGS. Châu Văn Tạo

The interaction of thermal neutrons  with nuclei (A even)

ĐTB > 8,0; có TOFEL > 450; viết đề tài bằng tiếng Anh

2

The interaction of fast neutrons  with nuclei (A even)

ĐTB > 8,0; có TOFEL > 450; viết đề tài bằng tiếng Anh

3

TS. Trương Thị Hồng Loan

Khảo sát đặc trưng ban đầu của hệ phổ kế GMX

 

4

Phân tích hoạt độ mẫu môi trường trên hệ phổ kế gamma GMX bằng phương pháp FSA

 

5

Tính toán liều chiếu ngoài từ đồng vị phóng xạ U-238, Th-232, K-40 trong môi trường

 

6

TS. Huỳnh Trúc Phương

Phương pháp lặp cho việc tính toán độ tới hạn trong lý thuyết vận chuyển neutron

Biết lập trình + Kiến thức toán

7

Nghiên cứu các phản ứng nhiễu trong phân tích kích hoạt neutron

 

8

Phân tích thành phần nguyên tố trong các loại thép bằng phương pháp phân tích huỳnh quang tia X

 

9

TS. Võ Hồng Hải

Hướng đề tài về phát triển hệ đo quan trắc phóng xạ môi trường

Khả năng đọc hiểu tiếng Anh, có khả năng lập trình.

10

Hướng đề tài về mô phỏng sự cố tai nạn lò phản ứng áp lực WWER-1000

Khả năng đọc hiểu tiếng Anh

Nhận hai sinh viên theo hướng này

11

Hướng mô phỏng về detector hạt nhân

Khả năng đọc hiểu tiếng Anh, có khả năng lập trình.

12

ThS. Trịnh Hoa Lăng

 

Áp dụng xấp xỉ hàm sóng đơn hạt dạng Slater tính tốc độ hủy positron trong ZnO có cấu trúc Wurtzite

 

13

Áp dụng xấp xỉ hàm sóng đơn hạt dạng Slater tính tốc độ hủy positron trong ZrO2 có cấu trúc monoclinic

 

14

TS. Trần Thiện Thanh

Xác định tiết diện tán xạ Compton bằng phương pháp thực nghiệm

 

15

Xây dựng hê khảo sát hiện tượng đóng cặn đường ống

 

16

Đánh giá hiện tượng ăn mòn của bề dày vật liệu bằng phương pháp gamma tán xạ

Nam

17

Tính toán phân bố của đồng vị phóng xạ trong thùng thải

 

18

Thiết kế hệ giảm phông thụ động cho đầu dò NaI(Tl) sử dụng chương trình PENELOPE

 

19

TS. Lê Công Hảo

Hướng máy alpha Ortec

 

20

Hướng máy rad7 xác định Ra-226

 

21

Hướng xác định các đồng vị U, Th, K trong phân bón bằng detector NaI

 

22

Xác định sự phân bố K-40 theo độ sâu trong đất

 

23

ThS. Nguyễn Quốc Hùng

Mô phỏng hệ đo gamma phông thấp HPGe bằng Geant4

Lập trình C

24

Khảo sát thông lượng bức xạ vũ trụ tại phòng thí nghiệm Bộ môn VLHN

 

25

Hướng phát triển hệ điện tử trùng phùng, đối trùng phùng

 

26

TS. Hoàng Thị Kiều Trang

Nghiên cứu các kỹ thuật dựng ảnh trong xử lý ảnh y học hạt nhân

Học khá,  Matlab và ngôn ngữ lập trình C++

27

Mô phỏng chuyển động electron trong máy gia tốc Cyclotron dùng phần mềm Geant4

Ngôn ngữ lập trình C++, Geant4

 

28

Xác định khối lượng W boson trong phân rã

W àmuon+neutrino dùng số liệu mô phỏng

(Vật lý năng lượng cao)

Xử lý số liệu dùng ROOT, ngôn ngữ lập trình C++

29

TS. Lê Bảo Trân

Vận hành và khắc phục sự cố lò phản ứng nước sôi bằng phần mềm mô phỏng

Kiến thức về lò phản ứng

30

Xác định hệ số suy giảm tuyến tính của một số vật liệu bằng thực nghiệm và mô phỏng Geant4

Biết lập trình C/C++, sử dụng geant4

31

Phân tích kênh phân rã Z àe+e- bằng số liệu mô phỏng

Hướng Năng lượng cao, biết lập trình C/C++, sử dụng root

32

ThS. Phan Hữu Thoại

ThS. Nguyễn Thị Cẩm Thu

Một số biện pháp hạn chế sai sót trong qui trình xạ trị

Đọc, hiểu được tài liệu tiếng Anh, siêng năng, yêu thích lĩnh vực vật lý y khoa

33

ThS. Nguyễn Thị Cẩm Thu

ThS. Lê Thanh Xuân

(Viện Khoa học và Công nghệ tính toán)

Tính phân bố liều trong chụp X quang nha bằng mô phỏng Monte Carlo

Đọc, hiểu được tài liệu tiếng Anh, siêng năng, yêu thích hướng mô phỏng trong Vật lý Y khoa

34

ThS. Nguyễn Hoàng Anh

Hướng nghiên cứu về các phản ứng phân hạch hạt nhân

Có khả năng đọc hiểu tiếng Anh

35

Hướng nghiên cứu về lò phản ứng CANDU bằng phần mềm CANDU9

36

ThS. Lưu Đặng Hoàng Oanh

Phân tích một vài nguyên tố trong mẫu địa chất bằng phương pháp huỳnh quang tia X sử dụng ống phát bia Ag

 

37

ThS. Lê Hoàng Chiến

Ứng dụng kỹ thuật gamma truyền qua xác định mực chất lỏng trong bình kín

 

38

ThS. Huỳnh Đình Chương

Nghiên cứu tán xạ Compton trên các loại vật liệu bằng phương pháp thực nghiệm và mô phỏng

 

39

TS. Trần Quốc Dũng

Khảo sát ảnh hưởng của nước và không khí đến thời gian sống của pô-si-tron trong ze-ô-lit (zeolite)

 

40

Khảo sát cấu trúc kim loại bằng phương pháp nhiễu xạ tia X (XRD)

 

41

Khảo sát quá trình chuyển pha cấu trúc của ze-ô-lit (zeolite) 4A theo nhiệt độ bằng phương pháp nhiễu xạ tia X (XRD)

 

42

KS. Trần Cương

Khảo sát một số thông số vật lý trong tính toán liều xạ trị.

 

43

ThS. Phan Hữu Thoại

(BV đa khoa Kiên Giang)

Thực hiện qui trình đảm bảo chất lượng hàng tuần cho máy gia tốc thẳng tại Bệnh viện Kiên Giang

Đọc, hiểu được tài liệu tiếng Anh, siêng năng, yêu thích lĩnh vực vật lý y khoa

44

KS. Trần Thanh Minh

Nghiên cứu tiếp cận phương pháp soi container bằng tia gamma truyền qua thông qua mô phỏng MCNP

 

45

Khảo sát hệ số hấp thụ tuyến tính một số vật liệu sử dụng trong công nghiệp

 

46

KS. Lê Trọng Nghĩa

Sử dụng thực nghiệm và mô phỏng MCNP khảo sát tương quan giữa hệ số hấp thụ tuyến tính và hệ số tán xạ của một số vật liệu sử dụng trong công nghiệp

 

47

ThS. Nguyễn Tấn Châu

Các thuật toán tái tạo ảnh PET - PET Imaging Reconstruction Algorithms

Vật lý, Toán + Anh văn.

Lý thuyết + thực nghiệm.

48

Máy gia tốc Cyclotron trong y học - Medical Cyclotron

Vật lý, Toán + Anh văn.

Lý thuyết + thực nghiệm.

49

Thiết kế và đánh giá che chắn cho các thiết bị xạ trị tia X và Gamma năng lượng cao – Structural shielding design and evaluation for megavoltage X-and Gamma-Ray radiotherapy factilities.

Vật lý, Toán + Anh văn.

Lý thuyết kết hợp so sánh, đánh giá với các thiết kế trong thực tế.

50

Tính liều điều trị miễn dịch phóng xạ trong bệnh lý Non-Hodgkin’s Lymphoma bằng thuốc phóng xạ 131I-Rituximab

Standard Operating procedure for Prospective Individualised Dosimetry for 131I-Rituximab Radioimmunotherapy of Non-Hodgkin’s Lymphoma

Vật lý, Toán + Anh văn.

Lý thuyết.

51

Thiết kế che chắn cho các thiết bị chụp hình tia X –
Structural shielding design for X-Ray imaging factilities.

Vật lý, Toán + Anh văn.

Lý thuyết kết hợp so sánh, đánh giá với các thiết kế trong thực tế.

52

Bảo đảm chất lượng máy ghi hình PET/CT.

PET/CT Quality Assurance.

Vật lý + Anh văn.

Lý thuyết + thực nghiệm.

53

Ảnh hưởng của thông số chụp CT lên chất lượng hình ảnh PET/CT và liều bức xạ.

The effect of CT protocol on PET/CT image quality and radiation dose.

Vật lý + Anh văn.

Lý thuyết + Thực nghiệm.

54

Hiệu chỉnh suy giảm trong ghi hình PET/CT.

CT-based attenuation correction in PET/CT.

Vật lý + Anh văn.

Lý thuyết + Thực nghiệm.

55

Máy ghi hình PET/MRI. PET/MRI scanner.

Vật lý + Anh văn.

Lý thuyết.

56

Hiệu chỉnh suy giảm trong ghi hình PET/MRI.

Attenuation correction in PET/MRI imaging.

Vật lý + Anh văn.

Lý thuyết.

57

ThS. Nguyễn Tấn Châu,
KS. Đặng Văn Quý

KS. Trần Cương

KS. Bảo Lâm

Thu thập dữ liệu và đo chuẩn liều máy gia tốc Elekta.

Data commissioning and dosimetric calibrating for a linear acclelerator, an Elekta’s machine.

Vật lý + Anh văn.
Lý thuyết + thực nghiệm

58

ThS. Nguyễn Tấn Châu,
KS. Nguyễn Thị Tuấn Anh

KS. Nguyễn thị Thanh Vân

KS. Bảo Lâm

Các thuật toán tính liều Photon - Photon Calculation Algorithms.

Giỏi Vật lý, Toán + Anh văn

Lý thuyết + thực nghiệm

 

 

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1