KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM

Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                                               

 

THÔNG BÁO

 

V/v  đăng ký đề tài luận văn Thạc sĩ khóa 22/2012

 

 

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

 

 

 

      Theo lịch học của Trường, các lớp cao học khóa 22/2012 đã kết thúc thời gian học lý thuyết vào tháng 8/2013 và bắt đầu nhận đề tài làm luận văn thạc sĩ. Phòng đào tạo sau đại học thông báo các học viên đủ điều kiện nhận luận văn thạc sĩ (đính kèm danh sách học viên đủ điều kiện nhận đề tài) danh sách chuyên ngành Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin sẽ thông báo sau ngày 10/10/2013.

     Đăng ký đề tài luận văn thạc sĩ theo kế hoạch sau.

 

1) Thời gian đăng ký:

 

    Học viên nộp hồ sơ đăng ký đề tài tại bộ môn phụ trách chuyên ngành từ ngày thông báo đến ngày 25/10/2013. Hồ sơ gồm:

 

    - Phiếu đăng ký đề tài (mẫu)

 

    - Đề cương luận văn thạc sĩ (mẫu)

 

2) Thời gian thực hiện luận văn: từ tháng 10/2013 đến tháng 6/2014

 

3) Thời gian bảo vệ luận văn:  từ tháng 7 đến tháng 9/2014

 

    Lịch bảo vệ cụ thể từng chuyên ngành do bô môn quyết định.

 
  • Lưu ý: Học viên cần lưu ý về việc thay đổi phương thức đào tạo theo qui định dưới đây
 

      Việc thay đổi phương thức đào tạo chỉ được giải quyết 1 lần trong khóa học.

 

     - Từ phương thức 2 chuyển sang phương thức 1: chậm nhất là 3 tháng đầu kể từ ngày Hiệu trưởng ký quyết định phê duyệt danh sách đề tài và tập thể cán bộ hướng dẫn học viên phải nộp đơn xin đổi phương thức, đồng thời học viên phải tự túc mọi chi phí học tập sau khi chuyển phương thức đào tạo. Sau thời hạn này Nhà trường không giải quyết việc thay đổi phương thức

 

     - Từ phương thức 1 chuyển sang phương thức 2: học viên phải nộp đơn xin đổi phương thức chậm nhất là vào thời điểm đăng ký đề tài của phương thức 2 của cùng khóa, đồng thời phải có Cán bộ hướng dẫn và hướng đề tài nghiên cứu. Học viên phải tự túc mọi chi phí học tập sau khi chuyển phương thức đào tạo. Sau thời hạn này Nhà trường không giải quyết việc thay đổi phương thức.

 

                                                      

                                                     Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01  tháng 10 năm 2013

 

                                                                         TL. HIỆU TRƯỞNG

 

                                                    KT.TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

 

                                                                      PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

  

                                                                           Lê Đức Phúc

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1